Not: Internet Explorer 11 kullanıyorsunuz. Bu arama motoru ile görüntülemede hatalar olabilir. Farklı arama motorları (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari gibi) kullanmanızı öneririz.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma

Sürdürülebilirlik, uzun vadeli başarı için temel bir gerekliliktir. Bunu doğru ve kalıcı şekilde yönetmek için tutarlı ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi yürütülmesi gerekir. Sto olarak bu konuda sorumluluk alıyoruz. Bunu yapmakla sadece her zamanki öncü yaklaşımımızı ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda tüm yönleri ile gelecekte bizi bekleyen zorlu görevlere hazırlanıyoruz.

Sto sürdürülebilirlik stratejisini beş sütuna ayırmıştır:

 • İklimin korunması
 • Çevrenin korunması
 • Döngüsel ekonomi ve geri kazanım
 • Toplumun sağlık ve esenliği
 • Sosyal sorumluluk ve şeffaflık


Bu çerçevede:

 • İnşaat alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve dayanıklı yapılar inşa edebilmek, ancak akıllı, yüksek katma değerli ve kaliteli yapı malzemeleri ile mümkündür. Bu bilinçle, başta cephe sistemlerimiz olmak üzere üretip sattığımız tüm ürünlerimiz ile çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik ediyoruz.
 • Dış cephe ısı yalıtımı sistemlerimizle 1965'ten beri fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Bu sayede, 2020 yılına kadar atmosfere toplam 370 milyon ton daha az karbondioksit (CO2) salınımı gerçekleşti.
 • Ürünlerimizin büyük çoğunluğu için kapsamlı çevresel ürün beyanları (EPD'ler) sunuyoruz. Bu belgelerde ürünlerin karbon emisyonları gibi konularda bilgiler açıkça yer alıyor. Bu bilgiler tüketicinin daha çevre dostu ürünü seçmesini kolaylaştırır.
 • Hammadelerimizi sorumlu kaynaklardan elde ediyor, portföyümüzde sertifikalı tarım ve ormancılık kökenli, yenilenebilir hammaddeler içeren ürünlere yer veriyoruz.
 • Doğadan ilham alan biomimikri prensibinden yola çıkarak geliştirdiğimiz (StoColor Lotusan, StoColor Dryonic, vb.) ürünlerle biyoçeşitliliğin korunmasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz.
 • Döngüsel ekonomiye önem veriyor, geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Üretim tesislerimizde atıkların bertarafı ile ilgili mevzuatı tam ve proaktif olarak uyguluyoruz.
 • İnsan sağlığını korumak için, solvent, biyosit, koruyucu gibi sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış maddelerin kullanımını önlüyor veya azaltıyor, ürünlerimizi emisyon testlerine tabi tutuyoruz. Yasal düzenlemeler getirilmeden önce bile, su bazlı tüm ürünlerde Uçucu Organik Bileşenleri (VOC) bertaraf eden ilk üreticiyiz.
 • Üretimde suyu hiç kirletmiyor ya da kolay arıtılabilecek şekilde kullanıyoruz.
 • Üretim tesislerimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi sertifikalarına sahiptir.
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile uyumlu hale getiriyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesine bağlıyız ve buna göre yıllık raporlama yapıyoruz.

Sto’nun Almanya’daki üretim tesisleri, 2021 yılında karbon (CO2) emisyonlarını eşitleyerek klima-nötr olmuştur. Hedef 2040 yılında, yani Avrupa Birliği’nin bu alandaki taahhüdünden 10 yıl önce “tam karbon-nötr” olabilmektir.

İletişim

Sto ile iletişime geçmek için:
Telefon: +90 216 275 65 50