Not: Internet Explorer 11 kullanıyorsunuz. Bu arama motoru ile görüntülemede hatalar olabilir. Farklı arama motorları (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari gibi) kullanmanızı öneririz.

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Versiyon: 1.0
Güncelleme Tarihi: 05/01/2022
Veri Sorumlusu: Sto Yapı Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Göztepe Mah. Semazen Sok. No:8 Beykoz / İstanbul
STO Yapı Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“STO Turkey”) olarak ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler Toplama Kanalı İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebep
STO Turkey Olarak Tedarik Süreçlerimiz Kapsamında
Tedarikçilerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz

 • İsim ve Soyisim
 • T.C Kimlik Numarası,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi,
 • Meslek Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi,
 • İmza Sirküleri Bilgileri,
 • Vekaletname Bilgileri,
 • İmza
 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İş Telefonu Numarası,
 • İş Yeri Adresi,
 • İş Yeri İsmi/Ünvanı
 • Fatura, Senet, Çek Bilgileri,
 • Sipariş Bilgisi,
 • Talep Bilgisi,
 • Banka Hesap Bilgileri,
 • Sözleşmeler
 • Tedarikçi Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler
 • Basılı ve Elektronik Formlar
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi;
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi;
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi;
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilme si
 • Sözleşme
 • Kanunlarda Öngörülme
 • Hukuki Yükümlülük
 • Meşru Menfaat

STO Turkey Olarak Pazarlama Süreçlerimiz Kapsamında Potansiyel Müşterilerimizin Aşağıdaki Bilgilerini İşlemekteyiz:
 • İsim, Soyisim,
 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İş Telefonu Numarası,
 • İş Yeri Adresi,
 • İş Yeri İsmi/Ünvanı
 • Müşteri/Potansiyel Müşteri Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler
 • Sözleşmeler
 • Basılı ve Elektronik Formlar
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme
 • Meşru Menfaat
STO Turkey Olarak Satış Süreçleri Kapsamında Müşterilerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:
 • İsim, Soyisim,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • İmza Sirküleri Bilgileri,
 • Vekaletname Bilgileri,
 • İmza
 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İş Telefonu Numarası,
 • İş Yeri Adresi,
 • İş Yeri İsmi/Ünvanı,
 • KEP Adresi,
 • Fatura, Senet, Çek Bilgileri,
 • Sipariş Bilgisi,
 • Talep Bilgisi,
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Sözleşmeler
 • Müşteri Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler
 • Basılı ve Elektronik Formlar
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Talep / Şikayetlerin Takibi,
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme
 • Meşru Menfaat
STO Turkey Olarak Finans Süreçlerimiz Kapsamında Müşteri/Potansiyel Müşterilerimizin ve Mevcut ve Potansiyel Tedarikçilerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:
 • İsim, Soyisim,
 • T.C Kimlik Numarası,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi,
 • Meslek Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi,
 • İmza Sirküleri Bilgileri,
 • Vekaletname Bilgileri,
 • İmza
 • E-Posta Adresi,
 • Cep Telefonu Numarası,
 • İş Telefonu Numarası,
 • İş Yeri Adresi,
 • İş Yeri İsmi/Ünvanı,
 • KEP Adresi,
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Fatura, Senet, Çek Bilgileri
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi
 • Ticari Risk Bilgileri
 • İlgili Kişiler Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler
 • Sözleşmeler
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kanunlarda Öngörülme
 • Sözleşme
 • Hukuki Yükümlülükler
 • Meşru Menfaat
STO Turkey Web Sitesini İşletirken Gerekli Performansı ve İşlevselliği Sağlamak İçin Çerezleri Kullanmamız Gerekiyor.
 • Web sitesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Meşru Menfaat
STO Turkey Olarak Risk Yönetimi Kapsamında Teknik, Ticari ve İdari Risklere İlişkin Bilgilerinizi İşleriz
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Meşru Menfaat
 • Hukuki Yükümlülük
STO Turkey Olarak Hukuki Süreçler Kapsamında Gerekli Olduğu Durumlarda Aşağıdaki Bilgilerinizi İşleriz
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler,
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler,
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler,
 • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
 • Mahkeme Kayıtları
 • Yasal Yazışmalar
 • Resmî Belgeler
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın Tesisi

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileri İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e

adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile
  adresimize göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Göztepe Mah. Semazen Sok. No:8 Beykoz / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte STO Yapı Sistemleri San. Tic. A.Ş ‘ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle
  kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Sto Yapı Sistemleri San. Tic. A.Ş’ye iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.