Not: Internet Explorer 11 kullanıyorsunuz. Bu arama motoru ile görüntülemede hatalar olabilir. Farklı arama motorları (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari gibi) kullanmanızı öneririz.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma

İş faaliyetlerinde sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemek, uzun vadeli başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri. Bu durum, klasik ekonomik zorlukların yanında, ekolojik ve sosyal kaygıların giderek daha fazla önem kazandığı, sürekli daha karmaşık hale gelen bir dünyamız için özellikle söz konusu.

Bu durumu uzun yıllardır göz önünde bulunduran Sto, 2025 stratejisi kapsamında Sürdürülebilirlik temasını temel hedef ve uzmanlık alanlarından biri olarak tanımlanmıştır.

Sto olarak, söz konusu risk ve zorlukları etkin ve başarılı şekilde yönetebilmek için, tutarlı bir sürdürülebilirlik stratejisini kapsayan, etkili araçlar geliştiriyoruz. Bu sayede, sürekli ve karlılık odaklı büyüme hedefimizi, toplumsal katkı sağlama hedefi ile birleştiriyoruz.

Sto’da Sürdürülebilirlik stratejisi altı sütuna ayrılmıştır:

 • İklimin korunması
 • Çevrenin korunması
 • Döngüsel ekonomi ve geri kazanım
 • Toplumun sağlık ve esenliği
 • Sosyal sorumluluk ve şeffaflık
 • Çalışanlar

İnşaat alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve dayanıklı yapılar inşa edebilmek, ancak akıllı, yüksek katma değerli ve kaliteli yapı malzemeleri ile mümkün oluyor. Sto olarak bu bilinçle, başta cephe sistemlerimiz olmak üzere üretip sattığımız tüm ürünlerimiz ile çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik ediyoruz. Bu çerçevede:

 • Üretilip satışı yapılan ürünlerimizin (ciro bazında) en az %75’i, yapı sektöründeki karbon emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunuyor. Fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlayan dış cephe ısı yalıtımı sistemlerimiz sayesinde, 1965'ten 2022 yılına kadar atmosfere yaklaşık 416 milyon ton daha az karbondioksit (CO2) salınımı gerçekleşti.
 • Ürünlerimizin büyük çoğunluğu için kapsamlı çevresel ürün beyanları (EPD'ler) sunuyoruz. Bu belgelerde ürünlerin karbon emisyonları gibi konularda bilgiler açıkça yer alıyor. Bu bilgiler tüketicinin daha çevre dostu ürünü seçmesini kolaylaştırıyor.
 • Hammadelerimizi sorumlu kaynaklardan elde ediyor, portföyümüzde sertifikalı tarım ve ormancılık kökenli, yenilenebilir hammaddeler içeren ürünlere yer veriyoruz.
 • Doğadan ilham alan biomimikri prensibinden yola çıkarak geliştirdiğimiz (StoColor Lotusan, StoColor Dryonic, vb.) ürünlerle biyoçeşitliliğin korunmasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz.
 • Döngüsel ekonomiye önem veriyor, geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Üretim tesislerimizde atıkların bertarafı ile ilgili mevzuatı tam ve proaktif olarak uyguluyoruz.
 • İnsan sağlığını korumak için, solvent, biyosit, koruyucu gibi sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış maddelerin kullanımını önlüyor veya azaltıyor, ürünlerimizi emisyon testlerine tabi tutuyoruz. Yasal düzenlemeler getirilmeden önce bile, su bazlı tüm ürünlerde Uçucu Organik Bileşenleri (VOC) bertaraf eden ilk üreticiyiz.
 • Üretimde suyu hiç kirletmiyor ya da kolay arıtılabilecek şekilde kullanıyoruz.
 • Almanya, Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa’daki üretim tesislerimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi sertifikalarına sahiptir. 2025’e kadar tüm üretim tesislerinin sertifikalandırılması hedefleniyor.
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile uyumlu hale getiriyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesine bağlıyız ve buna göre yıllık raporlama yapıyoruz.


Sto’nun Almanya’daki üretim tesisleri, 2021 yılında karbon (CO2) emisyonlarını eşitleyerek klima-nötr olmuştur. Hedef 2040 yılında, yani Avrupa Birliği’nin bu alandaki taahhüdünden 10 yıl önce, “tam karbon-nötr” olabilmek.

İletişim

Sto ile iletişime geçmek için:
Telefon: +90 216 275 65 50 veya +90 216 330 51 00